top of page

תקן 9301 - מערכת ניהול בטיחות ואיכות בתעבורה

תקן ישראלי 9301 הינו מדריך ייחודי לפיתוח ויישום מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית פנים ארגונית. התקן, שפותח על פי בקשת משרד התחבורה ובהשתתפותו, מהווה נדבך נוסף בפעילות הלאומית להעלאת רמת הבטיחות בדרכים בארגונים בפרט, והעלאת רמת הבטיחות בדרכים בישראל בכלל.


ההנחיות בתקן זה ישימות לכל ארגון המנהל או מפעיל באחריותו כלי רכב כתחום עיסוק העיקרי או כמערך תומך וכן לארגון המפעיל נוהגים ונהגים לצורך תנועות אנשיו ומורשיו ולשם הספקת מוצריו או שירותיו ללקוחות הארגון.


הסמכה לת"י 9301 – תעלה את רמת הבטיחות ואיכות השרות בארגון בעלות כדאית ובמינימום אירועי בטיחות בתעבורה.


תהליך הטמעת תקן 9301 בארגון מורכב ממספר שלבים :

 

  • שלב ראשון - איפיון תהליכים וכתיבת נהלים לארגון בתחום ניהול התעבורה (נהלים תפעוליים ונהלי איכות).

  • שלב שני - הטמעת תהליכי הניהול ודרישות התקן והנהלים בחברה (זיהוי דרישות חוק ופערים, ביצוע סקר סיכונים, הפקות לקחים ופעולות מתקנות, סקר הנהלה וכו').

  • שלב שלישי - מעבר מבדק הסמכה ע"י גוף הסמכה מוכר.

  • שלב רביעי - קבלת התעודה.

להסמכה לתקן 9301 בליווי חברתנו יתרונות רבים :

ניסיון רב שנים ומומחיות בתחומי הסמכה שונים. לחברתנו ניסיון רב שנים של ליווי חברות להסמכה לתקן 9301. חברתנו ליוותה להסמכה לתקן זה את חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (מע"צ לשעבר).

ליווי אישי וצמוד של יועץ מומחה. עבודה מול מנהל פרויקט אחד אשר אחראי לעשות עבורך הכל : איפיון וכתיבת הנהלים, הטמעה, השתתפות במבדק ההסמכה וטיפול עד לקבלת התעודה. היועץ אשר יעבוד עם חברתך הינו איש מקצוע בתחום הפעילות שבו חברתך עוסקת וכן בעל ניסיון רב שנים בתחום האיכות, דבר אשר מבטיח שפה משותפת וייעול תהליכים.

מקצועיות, יעילות ומהירות. כאשר עובדים עם גורם מקצועי "מבין עניין" תהליך ההסמכה מבוצע בצורה היעילה והמהירה ביותר. על כך יעידו לקוחותינו.

תשלום רק בסוף התהליך. עבודה שלא ע"פ שעות, ללא מגבלה וללא מקדמה. חשבון מוגש רק לאחר סיום כלל העבודה וקבלת התעודה!

כתובת לסיוע, עזרה ושאלות גם לאחר סיום העבודה. אנו דוגלים במתן שירות מיטבי ללקוחותינו גם לאחר סיום העבודה. על כך יעידו לקוחות רבים המסתייעים בנו ללא תמורה גם לאחר סיום ההסמכה.

 

לשאלות ותיאום פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

התקשר 054-4811963 או פנה בדוא"ל info@agproman.co.il

bottom of page