top of page

איכות סביבה - חישוב ודיווח פליטות גזי חממה

נושא שינוי האקלים "מככב" בחדשות בשנים האחרונות. נתוני אקלים המצטברים על העבר וההווה מאפשרים למדענים לנסות ולתאר במודלים ממוחשבים מה עלול לקרות למערכת כדור הארץ כתוצאה מעלייה בריכוז גזי חממה, כריתת יערות גשם, זיהום האוקיאנוסים וכדומה. ב-150 השנים האחרונות עלה בצורה משמעותית ריכוזם של גזי החממה באטמוספירה, כתוצאה מפעילות האדם. לחריגה זו מייחסים השפעה חמורה על האקלים ועל השינויים בו, באופן הפוגע בחיי האדם ובסביבה.

מדינות רבות בעולם הבינו כי נחוצה התערבות מתואמת בין כלל הממשלות כדי לעצור את התופעה, וניסחו יחד את אמנת המסגרת בדבר שינוי האקלים. האמנה מנסחת את המגבלות שממשלות העולם מטילות על עצמן במטרה לצמצם את פליטות הגזים המזהמים.

הפחתת פליטות גזי החממה היא אחד משני האמצעים המרכזיים להתמודדות עם שינויי האקלים.

חברת א.ג. ניהול פרויקטים הינה בין אחת החברות היחידות בישראל המתמחה בתחום פליטות גזי החממה.

השירותים הניתנים על ידנו בתחום זה הינם :

  • מיפוי מקורות הפליטה של גזי חממה, איסוף מידע וניתוח וחישוב פליטות גזי החממה ברמת הארגון. ניהול פליטות אלו , הכנת דוחות מצאי פליטות גזי חממה ע"פ מתודולוגיות דיווח וסטנדרטים בינלאומיים.

 

  • ליווי חברות לדיווח במנגנוני דיווח בינלאומיים וישראליים (המערך לרישום ודיווח פליטות גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה).

 

  • ניסוח אסטרטגיה ומדיניות סביבתית של הארגון בתחום פליטות גזי החממה, קביעת יעדי הפחתה ותוכניות עבודה להשגתם.

 

  • ביצוע חישובי "טביעת רגל פחמנית" (Carbon Footprint) ע"פ מתודולוגיות וסטנדרטים בינלאומיים וליווי חברות לקבלת הכרה והסמכה בינלאומית בנושא זה.

 

יועצינו העובדים בתחום זה הינם מומחים בעלי הכשרה בינלאומית. היועצים עוברים קורסים והשתלמויות באופן שוטף ומעורבים במגמות העולמיות בתחום.

חברנו עובדת בנושא זה בשיתוף פעולה עם חברות יעוץ בינלאומיות מוכרות.


לשאלות ותיאום פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

התקשר 054-4811963 או פנה בדוא"ל info@agproman.co.il

bottom of page