top of page

ISO 14001 - מערכת ניהול סביבתי

תקן 14001 ISO הינו תקן לניהול מערכת לניהול איכות סביבה בחברה.

המודעות הגדלה לנושא הסביבה בארץ ובעולם (צרכנים / מחזיקי עניין / משקיעים / רשויות), והחקיקה הנובעת מכך, מציבה בפני הארגונים דרישה למחויבות לנושא והירתמות לשמירה על הסביבה.

 

התקן מגדיר דרישות לניהול מערכת איכות סביבה בארגון. עמידה בדרישות תקן 14001 ISO מעידה כי הארגון :

 

 • זיהה את כלל דרישות החוק, תקנות ותקנים רלוונטיים בתחום פעילותו ובודק באופן קבוע עמידתו בהם.

 • זיהה את כלל ההשפעות הסביבתיות של פעילויותיו ופועל באופן עקבי לצמצמן במידה האפשר.

 • הגדיר יעדים ומטרות בתחום איכות הסביבה ותוכניות להשגתם.

 • פועל באופן קבוע לצמצום השפעותיו הסביבתיות, צמצום הוצאות על צריכת אנרגיה ופסולת ופועל להנעה של תהליכי שיפור מתמיד בתחום איכות הסביבה.

 • נותן בטחון ללקוחות הארגון כי הארגון מעמיד את הדאגה לסביבה בעדיפות גבוהה.

תקן ISO 14001 מהווה היום תנאי סף של חברות רבות במשק ובעיקר בעולם להתקשרות עם ספקים וקבלני משנה.  ישום התקן בחברה "פותח דלתות" רבות בפני החברה להתקשרות עם חברות מובילות בארץ ובעולם.

תהליך הטמעת תקן 14001 ISO בארגון מורכב ממספר שלבים :

 

 • שלב ראשון - איפיון ההיבטים הסביבתיים של הארגון וכתיבת נהלי איכות סביבה לארגון.

 • שלב שני - זיהוי כלל דרישות החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיות לארגון, זיהוי פערים והכנת תוכנית עבודה לסגירתם.

 • שלב שלישי - זיהוי ההיבטים (השפעות) סביבתיות של הארגון, זיהוי פערים לגבי השפעות משמעותיות והכנת תוכנית עבודה לסגירתם.

 • שלב רביעי - הטמעת תהליכי הניהול ודרישות התקן והנהלים בחברה (ניהול סיכונים והזדמנויות, הפקות לקחים ופעולות מתקנות, סקר הנהלה וכו').

 • שלב חמישי - מעבר מבדק מקדים ע"י גוף הסמכה מוכר.

 • שלב שישי - סגירת פערים מהמבדק המקדים שבוצע והכנת לקראת מבדק הסמכה.

 • שלב שביעי - מעבר מבדק הסמכה ע"י גוף הסמכה מוכר וקבלת התעודה.

להסמכה לתקן 14001 ISO בליווי חברתנו יתרונות רבים :

ניסיון רב שנים ומומחיות בתחומי הסמכה שונים. לחברתנו ניסיון רב שנים של ליווי עשרות חברות להסמכה לתקן 14001 ISO בתחומים רבים ומגוונים : תעשיה, בניה, תשתיות, הנדסה, שירותים ועוד.

חברתנו עובדת מזה 20 שנה עם כל גופי ההסמכה המוכרים המובילים בארץ - מכון התקנים הישראלי, המכון לבקרה ואיכות, רונט שירותי הסמכה בינלאומיים וחברת יו.אר.אס.

ליווי אישי וצמוד של יועץ מומחה. עבודה מול מנהל פרויקט אחד אשר אחראי לעשות עבורך הכל : איפיון וכתיבת הנהלים, הטמעה, השתתפות במבדק ההסמכה וטיפול עד לקבלת התעודה. היועץ אשר יעבוד עם חברתך הינו איש מקצוע בתחום הפעילות שבו חברתך עוסקת וכן בעל ניסיון רב שנים בתחום איכות הסביבה, דבר אשר מבטיח שפה משותפת וייעול תהליכים.

מקצועיות, יעילות ומהירות. כאשר עובדים עם גורם מקצועי "מבין עניין" תהליך ההסמכה מבוצע בצורה היעילה והמהירה ביותר. על כך יעידו לקוחותינו.

תשלום רק בסוף התהליך. עבודה שלא ע"פ שעות, ללא מגבלה וללא מקדמה. חשבון מוגש רק לאחר סיום כלל העבודה וקבלת התעודה!

כתובת לסיוע, עזרה ושאלות גם לאחר סיום העבודה. אנו דוגלים במתן שירות מיטבי ללקוחותינו גם לאחר סיום העבודה. על כך יעידו לקוחות רבים המסתייעים בנו ללא תמורה גם לאחר סיום ההסמכה.

 

לשאלות ותיאום פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

התקשר 054-4811963 או פנה בדוא"ל info@agproman.co.il

bottom of page