top of page

אחריות חברתית SA 8000/ ת"י 10000

ארגונים רבים מאמצים תפיסה של אחריות חברתית בניהול עסקיהם. הנהלות הארגונים ובעליהם מתייחסים להשלכות כלכליות וחברתיות של עשייתם העסקית, על מנת לקדם את החברה והסביבה ולצמצם השפעות שליליות. אחריות חברתית של עסקים הפכה בשנים האחרונות לחלק מהתרבות העסקית בעולם ובישראל.

אחריות חברתית היא האופן שבו הארגון מיישם שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים בדרך להשגת הצלחה וקיום לטווח ארוך. בעידן המודרני, אחריות חברתית מהווה גורם חשוב בהצלחה ארגונית ועסקית.

כיום, ארגונים רבים מציבים ערכים אלו בראש סדר העדיפויות הניהולי. בעולם הגלובלי, ארגונים מוצאים את עצמם מחוייבים להוכיח בעיניי אחרים, כי הם פועלים מתוך עקרונות של אחריות חברתית, זאת כדי שיוכלו להיות חלק משרשרת האספקה של אותם גופים.

השירותים הניתנים על ידי חברתנו בתחום זה הינם :

 • הכנת חברות וארגונים להסמכה לתקני ניהול אחריות חברתית תקן ישראלי 10000 ותקן SA 8000

 

 • פיתוח מדיניות ואסטרטגיה סביבתית חברתית לארגונים והטמעתה.

 

 • הכנת דוחות אחריות חברתית ותאגידית לחברות וארגונים.

 

במסגרת פעילויות אלו אנו מתייחסים לנושאים כגון : הארגון והקהילה, סביבת עבודה וזכויות עובדים, זכויות אדם ואזרח, איכות סביבה, מעגל חיי המוצר והשלכותיו, שיווק וצרכנות, אתיקה בניהול ממשל תאגידי/ארגוני, שקיפות ודיווחיות.

 

שלבי העבודה כוללים :

 • מיפוי נושאי אחריות חברתית וזיהוי מחזיקי עניין של הארגון. איתור פרקטיקות קיימות, פערים, סיכונים והזדמנויות.

 • ניסוח מסמך מדיניות האחריות החברתית של הארגון.

 • פיתוח אסטרטגיית אחריות חברתית - תוכנית ליישום והטמעה של המדיניות (לוחות זמנים, מטרות, יעדים, מדדי ביצוע).

 • הגדרת תחומי האחריות החברתית למנהלים.

 

 • הכשרות והדרכות בנושא אחריות חברתית בארגון.

 

 • פיתוח נהלים תפעוליים להבטחת הטמעת נושא אחריות חברתית בארגון.

 

 • הטמעת נושאי אחריות חברתית גם בקרב שרשרת האספקה.

 

 • יישום והטמעה של האסטרטגיה, מדידת ביצועים והשוואת הביצועים ליעדים, למדדים ולמטרות שהוגדרו.

 

 • דיווח פנימי ודיווח חיצוני בנושא אחריות חברתית.

 

לשאלות ותיאום פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

התקשר 054-4811963 או פנה בדוא"ל info@agproman.co.il

bottom of page