top of page

ISO 27001 - מערכת ניהול אבטחת מידע

תקן ISO 27001 הינו תקן לניהול מערכת אבטחת מידע בארגון.

התפתחות עולם התקשוב מציבה בפני ארגונים רבים, בארץ ובעולם, אתגר הנוגע לשמירה על המידע, כנכס ארגוני עיקרי.
התקן למערכת ניהול אבטחת המידע 27001 ISO מגדיר עקרונות פשוטים שיטתיים ותכליתיים,  להקמה, ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון.

התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול אבטחת מידע.

עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון :

  • זיהה נכסי מידע ומנהל סיכונים עבורם.

  • הגדיר את כלל הבקרות הנחוצות לו בתחום אבטחת המידע.

  • פיתח יכולת התאוששות מאסון והמשכיות עסקית.

  • מיישם תהליכי למידה, הפקת לקחים ושיפור מתמיד.

בנוסף קיימים מדריכים לדיסציפלינות שונות כגון: אבטחת מידע לרשומות רפואיות (ת"י 27799 ISO), אבטחת מידע בתחום הסייבר (ת"י 27032 ISO) ועוד.


תהליך הטמעת תקן ISO 27001 בארגון מורכב ממספר שלבים :

 

  • שלב ראשון - איפיון תהליכים וכתיבת נהלים לארגון בתחום אבטחת המידע ובכלל זה מדיניות אבטחת מידע.

  • שלב שני - סקר נכסי מידע, ניהול סיכונים, קביעת בקרות וסגירת פערים. הכנת תוכנית להתאוששות מאסון והמשכיות עסקית.

  • שלב שלישי - הטמעת תהליכי הניהול ודרישות התקן והנהלים בחברה (ניהול סיכונים והזדמנויות, הפקות לקחים ופעולות מתקנות, סקר הנהלה וכו') וביצוע מבדק פנימי מכין.

  • שלב רביעי - מעבר מבדק הסמכה ע"י גוף הסמכה מוכר קבלת התעודה.

להסמכה לתקן ISO 27001 בליווי חברתנו יתרונות רבים :

ניסיון רב שנים ומומחיות בתחומי הסמכה שונים. לחברתנו ניסיון רב שנים של ליווי חברות להסמכה לתקן ISO 27001 בתחומים רבים ומגוונים : תוכנה, תכן והנדסה, ייצור עוד.

לחברתנו  ניסיון בנושא זה בהסמכות עם מכון התקנים הישראלי והמכון לבקרה ואיכות.

ליווי אישי וצמוד של יועץ מומחה. עבודה מול מנהל פרויקט אחד אשר אחראי לעשות עבורך הכל : איפיון וכתיבת הנהלים, הטמעה, השתתפות במבדק ההסמכה וטיפול עד לקבלת התעודה. היועץ אשר יעבוד עם חברתך הינו איש מקצוע בתחום הפעילות שבו חברתך עוסקת וכן בעל ניסיון רב שנים בתחום אבטחת המידע, דבר אשר מבטיח שפה משותפת וייעול תהליכים.

מקצועיות, יעילות ומהירות. כאשר עובדים עם גורם מקצועי "מבין עניין" תהליך ההסמכה מבוצע בצורה היעילה והמהירה ביותר. על כך יעידו לקוחותינו.

תשלום רק בסוף התהליך. עבודה שלא ע"פ שעות, ללא מגבלה וללא מקדמה. חשבון מוגש רק לאחר סיום כלל העבודה וקבלת התעודה!

כתובת לסיוע, עזרה ושאלות גם לאחר סיום העבודה. אנו דוגלים במתן שירות מיטבי ללקוחותינו גם לאחר סיום העבודה. על כך יעידו לקוחות רבים המסתייעים בנו ללא תמורה גם לאחר סיום ההסמכה.

 

לשאלות ותיאום פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

התקשר 054-4811963 או פנה בדוא"ל info@agproman.co.il

bottom of page