top of page

כתיבת נהלים ומפרטים

חברתנו עוסקת בעשור האחרון במתן שירותי כתיבת נהלים ומפרטים לחברות. בין לקוחותינו בנושא זה ניתן למנות חברות ממשלתיות כגון : נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים, הרשות לפיתוח הגליל ועוד.

תהליך כתיבת נוהל בארגון בארגון מורכב ממספר שלבים :

 

  • שלב ראשון - מיפוי בעלי התפקידים הרלוונטיים ותיאום פגישות עימם.

  • שלב שני - איפיון התהליך (תשומות, תהליך, תפוקות) עליו נכתב הנוהל - מבוצע בפגישות עם גורמים רלוונטיים בארגון.

  • שלב שלישי - הכנת טיוטא ע"י היועץ והעברתה לעיון הארגון.

  • שלב רביעי - קבלת התייחסות הארגון והפקת נוסח סופי.

  • שלב חמישי - אישור הנוהל בארגון ע"י בעלי התפקיד הרלוונטים.

 

לכתיבת נהלים בליווי חברתנו יתרונות רבים :

ניסיון רב שנים ומומחיות בתחומים שונים. לחברתנו ניסיון רב שנים של ליווי חברות באיפיון תהליכים וכתיבת נהלים בחברות ממשלתיות, ציבוריות ופרטיות בתחומים שונים ומגוונים.

ליווי אישי וצמוד של יועץ מומחה. עבודה מול מנהל פרויקט אחד אשר אחראי לעשות עבורך הכל

- One contact point. היועץ אשר יעבוד עם חברתך הינו איש מקצוע בתחום הפעילות שבו חברתך עוסקת וכן בעל ניסיון רב שנים, דבר אשר מבטיח שפה משותפת וייעול תהליכים.

מקצועיות, יעילות ומהירות. כאשר עובדים עם גורם מקצועי "מבין עניין" תהליך כתיבת הנהלים מבוצע בצורה היעילה והמהירה ביותר. על כך יעידו לקוחותינו.

תשלום רק בסוף התהליך. עבודה שלא ע"פ שעות, ללא מגבלה וללא מקדמה. חשבון מוגש רק לאחר סיום כלל העבודה וקבלת התעודה!

כתובת לסיוע, עזרה ושאלות גם לאחר סיום העבודה. אנו דוגלים במתן שירות מיטבי ללקוחותינו גם לאחר סיום העבודה על כך יעידו לקוחות רבים המסתייעים בנו ללא תמורה גם לאחר סיום העבודה.

 

לשאלות ותיאום פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

התקשר 054-4811963 או פנה בדוא"ל info@agproman.co.il

bottom of page