top of page

OHSAS 18001 - מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

תקן OHSAS 18001 הינו תקן לניהול מערכת בטיחות ובריאות תעסוקתית בחברה.

כל ארגון מחויב לדאוג לבריאות ובטיחות עובדיו. הסמכה 18001 OHSAS מוכיחה שהארגון נקט באמצעים הדרושים כדי לממש את מחויבותו לעובדים, לבריאותם ובטיחותם בהתאם לכלל דרישות החוק, התקנות והתקנים.

התקן מגדיר דרישות לניהול מערכת בטיחות ובריאות תעסוקתית בארגון.

עמידה בדרישות תקן 18001 OHSAS מעידה כי הארגון :

 • זיהה את כלל דרישות החוק, תקנות ותקנים רלוונטיים בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית בפעילותו ובודק באופן קבוע עמידתו בהם.

 • זיהה את כלל סיכוני הבטיחות והבריאות התעסוקתית בפעילויותיו ופועל באופן עקבי לצמצמן במידה האפשר.

 • הגדיר יעדים ומטרות בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית ותוכניות להשגתם.

 • פועל באופן קבוע לצמצום מפגעי וסיכוני בטיחות ופועל להנעה של תהליכי שיפור מתמיד בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

 • נותן בטחון ללקוחות הארגון כי הארגון מעמיד את הדאגה לבטיחות עובדיו בעדיפות גבוהה.

תקן 18001 ISO מהווה היום תנאי סף של חברות רבות במשק ובעיקר בעולם להתקשרות עם ספקים וקבלני משנה. ישום התקן בחברה "פותח דלתות" רבות בפני החברה להתקשרות עם חברות מובילות בארץ ובעולם.

תהליך הטמעת תקן 18001 OHSAS בארגון מורכב ממספר שלבים :

 

 • שלב ראשון - איפיון היבטי הבטיחות של הארגון וכתיבת נהלי בטיחות ובריאות תעסוקתית לארגון.

 • שלב שני - זיהוי כלל דרישות החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיות לארגון, זיהוי פערים והכנת תוכנית עבודה לסגירתם.

 • שלב שלישי - זיהוי סיכוני בטיחות בפעילויותיו של הארגון, זיהוי פערים לגבי סיכונים משמעותיים והכנת תוכנית עבודה לסגירתם.

 • שלב רביעי - הטמעת תהליכי הניהול ודרישות התקן והנהלים בחברה (ניהול סיכונים והזדמנויות, הפקות לקחים ופעולות מתקנות, סקר הנהלה וכו').

 • שלב חמישי - מעבר מבדק מקדים ע"י גוף הסמכה מוכר.

 • שלב שישי - סגירת פערים מהמבדק המקדים שבוצע והכנת לקראת מבדק הסמכה.

 • שלב שביעי - מעבר מבדק הסמכה ע"י גוף הסמכה מוכר וקבלת התעודה.

להסמכה לתקן 18001 OHSAS בליווי חברתנו יתרונות רבים :

ניסיון רב שנים ומומחיות בתחומי הסמכה שונים. לחברתנו ניסיון רב שנים של ליווי עשרות חברות להסמכה לתקן OHSAS 18001 בתחומים רבים ומגוונים : תעשיה, בניה, תשתיות, הנדסה, שירותים ועוד.

חברתנו עובדת מזה 20 שנה עם כל גופי ההסמכה המוכרים המובילים בארץ - מכון התקנים הישראלי, המכון לבקרה ואיכות, רונט שירותי הסמכה בינלאומיים וחברת יו.אר.אס.

ליווי אישי וצמוד של יועץ מומחה. עבודה מול מנהל פרויקט אחד אשר אחראי לעשות עבורך הכל : איפיון וכתיבת הנהלים, הטמעה, השתתפות במבדק ההסמכה וטיפול עד לקבלת התעודה. היועץ אשר יעבוד עם חברתך הינו איש מקצוע בתחום הפעילות שבו חברתך עוסקת וכן בעל ניסיון רב שנים בתחום הבטיחות, דבר אשר מבטיח שפה משותפת וייעול תהליכים.

מקצועיות, יעילות ומהירות. כאשר עובדים עם גורם מקצועי "מבין עניין" תהליך ההסמכה מבוצע בצורה היעילה והמהירה ביותר. על כך יעידו לקוחותינו.

תשלום רק בסוף התהליך. עבודה שלא ע"פ שעות, ללא מגבלה וללא מקדמה. חשבון מוגש רק לאחר סיום כלל העבודה וקבלת התעודה!

כתובת לסיוע, עזרה ושאלות גם לאחר סיום העבודה. אנו דוגלים במתן שירות מיטבי ללקוחותינו גם לאחר סיום העבודה. על כך יעידו לקוחות רבים המסתייעים בנו ללא תמורה גם לאחר סיום ההסמכה.


לשאלות ותיאום פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

התקשר 054-4811963 או פנה בדוא"ל info@agproman.co.il

bottom of page